OZNAMY:

 

---------------------

 V I T A J T E

                                  

 

Štvrtkové stretnutia v čase 15:30 - 17:45 hod.!

 

 26.1.2019 – Slávnostné výročné stretnutie SAP