STRETNUTIA

Štvrtkové stretnutia od 15:45 do 17:45 hod.


TÉMY: August - September 2019.

 

  22.8.

Ako hodnotím sám seba, ako abstinenta?

  28.8.

Chovám sa zodpovedne vo svojej abstinencii?

5.9.
Ako sa pozerá rodina na mňa ako závislého?

12.9.
Kritika ma posúva, alebo odrádza?
Viem prijať názor okolia, alebo mám problém?

19.9.
Význam klubov pre nového abstinenta.
Význam nových abstinentov pre klub.

26.9.
Zadarmo si dostal, zadarmo dávaj.

 

 

 

 

 

 

Miesto stretnutí:

PRIEMSTAV 

Hviezdoslavova ulica 475/3 

97101 Prievidza

Prihlásenie