STRETNUTIA

Štvrtkové stretnutia od 15:45 do 17:45 hod.


JÚN 2020

11.6.2020
Spoluzávislosť a jej prejavy.

18.6.2020
Ako si získať stratenú dôveru rodiny a okolia?
Vráti sa ti len toľko, koľko sám vložíš.

25.6.2020
Relaxácia a spoločné záujmy v rodine.
Komunikácia – úspech k prekonaniu problémov.

JÚL 2020

2.7.2020
Disciplína a sebadisciplína – dôležitý prvok abstinentov.

9.7.2020
Keď sa objaví problém – nie panika, nie emócie!
Budovanie zdravej sebadôvery a viery vo vlastné schopnosti.

16.7.2020
Pokora, skromnosť. Snaž sa poznať sám seba.

23.7.2020
Moje radosti a starosti v abstinencii

30.7.2020
Vzťah abstinent-pracovisko, spoločnosť.
Uplatnenie abstinenta.

AUGUST 2020

6.8.2020
Ako sa vyrovnať s minulosťou?
Význam doliečovacieho procesu.

13.8.2020
Najčastejšie príčiny recidív. Varovné signály pred recidívou.

20.8.2020
Vyhľadávaj vitálnych ľudí, ich energia a nadšenie sa prenesie na teba.

27.8.2029
Hľadaj pravdu v názoroch iných.
Pestuj si správne predstavy, pretože človek má tendenciu stať sa takým, akým sa sám
vidí.

 

Miesto stretnutí:

PRIEMSTAV 

Hviezdoslavova ulica 475/3 

97101 Prievidza

Prihlásenie